Bí quyết lô đề chuẩn

Soi dàn đề chia hết cho 3 và dàn đề không chia hết cho 3

Soi dàn đề chia hết cho 3 và dàn đề không chia hết cho 3 Dàn đề chia hết cho 3 và dàn đề không chia hết cho 3 là là gì? Cách tạo dàn đề chia hết cho 3, dàn đề chia cho 3 dư 1, dàn đề chia …